Zbavte se závislosti na jednorázové fólii. Řešení s tavným lepidlem je efektivnější, levnější a šetří životní prostředí.

Stabilizace výrobků na paletě pomocí tavného lepidla

Průmyslová a potravinářská výroba v současné době vyžaduje stále více logistiky. To s sebou přináší zejména nutnost balení spojené s manipulací ve skladech. V principu to znamená, že každý kus zboží je nutné fixovat k paletě tak, aby byla zajištěná efektivní a bezpečná manipulace. Pro fixaci je ve většině případů využívaná průtažná (stretch) fólie. Ta zajistí dokonalou pevnost celé paletové jednotky při přepravě a manipulaci. Zároveň však s sebou přináší také nemalé náklady na její pořízení a následnou likvidaci. Kromě finančních nákladů je tu i tlak na udržitelnost procesů balení. Stretch fólie jsou vyráběny na bázi polyethylenu a jejich náhrada, nebo snížení množství výrazně přispívá k eliminaci nadměrného obalového odpadu.

Paletizace kartonových krabic pomocí tavného lepidlaProto tedy stále častěji společnosti využívají alternativu paletizace pomocí tavných PSA (tlakově citlivých) lepidel. Tato paletizační lepidla jsou nanášena v roztaveném stavu bodově, pomocí spreje, nebo jako plošný nános. V praxi to znamená, že je lepidlo naneseno na přesně definovaná místa výrobků, které fixuje a tvoří z nich jeden celek. Takto je možné stohovat například krabice, či balení nápojů a mnoho dalších výrobků. Lepidla vynikají vysokou mírou smykové odolnosti (odpor proti posuvu). Zároveň však neporušují paletizované zboží při odebírání díky jejich nízké přilnavosti k materiálu.

 

Jaké výrobky jsou vhodné pro paletizaci pomocí lepidla?

 • Lahve a plechovky s nápoji
 • Pytle
 • Kartonové krabice
 • Keramika

Bezpečnost a kvalita na prvním místě

Aplikační hlava s infračerveným senzorem

Paletizace pomocí tavných lepidel s sebou přináší finanční a časovou úsporu. Zároveň nesnižuje bezpečnost při manipulaci se zbožím. Naopak, při vhodně zvolené aplikaci lepidla je možnost zvýšit tuhost celku na paletě. V mnoha případech je nános lepidla překrytý zbožím a nelze vizuálně zkontrolovat, zda skutečně došlo k aplikaci na předem zvolená místa. Pro tento případ přichází na řadu kontrola nánosu lepidla. Každá aplikační hlava je osazena infra senzorem, který využívá zbytkové teplo lepidla a detekuje každý nános. Systém následně tyto data vyhodnotí a okamžitě reaguje například vyřazením zboží, či varovným hlášením.

Schéma systému aplikace tavného lepidla s vyhodnocením přítomnosti nánosu


I přes řadu zmíněných přínosů je tento způsob stabilizace výrobků na paletě v našich končinách spíše výjimkou a moc se o něm neví. V okolních zemí je však daleko více využívaný. Posloužit mohou například 2 případové studie ze Švýcarska:

Paletizace za použití lepidla, bez jednorázové strech fólie, je ve světě již několik let osvědčeným a funkčním řešením. Pozitivní přínosy má jak pro výrobce, tak pro jeho zákazníky. Navíc snižuje ekologickou zátěž výroby a pomáhá tak naplňovat současné trendy ohleduplného chování k prostředí ve kterém žijeme. Jedná se o win-win-win situaci a podobná řešení snad již brzy uvidíme rozšířené míře i v Česku a na Slovensku.

Zajímala by vás možnost paletizace pomocí lepidla i pro vyši výrobu? Kontaktujte nás, rádi ji s vám budeme konzultovat!

Hlavní přínosy paletizace průmyslovým lepidlem:

 • Redukce, nebo úplné odstranění fólie na bázi plastu
 • Zvýšení efektivity – nástřik lepidla probíhá během výroby
 • Snadné oddělení produktů
 • Vyšší efektivita – možnost automatizace procesu
 • Lepší estetika
 • V mnoha případech zcela odpadává nutnost využívat mezivrstvy při balení
 • Odpadá (nebo se výrazně redukuje) nutnost separace obalů
 • Snížení nákladů na balení – možnost využít paletizaci přímo na konci linky
 • Snadnější rozebrání výrobků z palety pro vaše zákazníky


Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám