VAŠE DATA JSO U NÁS V BEZPEČÍ

Ochrana osobních údajů

 

Kdo je správce?

Kaletech, s.r.o., Planá 20, 330 11 Hromnice

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování dat obrátit, kontaktujte prosíme marketingové oddělení na čísle: +420 724 888 151 nebo na e-mailu jan.kase@kaletech.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám svěřili, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy - vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, adresu, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
  • vedení účetnictví - Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • marketing - zasílání newsletterů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo nebylo uvedeno jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: marketing@kaletech.cz

  • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.
  • Právu na přístup - můžete nás kdykoli vyzvat a doložíme ve lhůtě 3 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
  • Právo na doplnění a změnu osobních údajů - Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné.
  • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
  • Právo na přenositelnost - Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup.
  • Právo na výmaz (být zapomenut) - Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom případné pochybení mohli napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně!

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám