Politika kvality

Vedení vyhlašuje s ohledem na definovaný kontext organizace tuto politiku kvality, která poskytuje rámec pro strategické zaměření organizace, pro stanovení cílů kvality a pro trvalé zlepšování systému managementu kvality.

 

1.
Spokojenost zákazníků

Hodnocení zákazníků je měřítkem pro určení kvality, kvalitu chápeme jako spokojenost zákazníků. Cílem je plné uspokojení požadavků a očekávání zákazníka, jako i oprávněných zainteresovaných stran.

2.
Dokonalá kvalita

Chceme mít spokojené zákazníky ve všech směrech. Proto je nejvyšším cílem co možná nejvyšší kvalita dodávaných produktů a poskytovaných služeb. Osobním cílem všech zaměstnanců firmy je práce bez chyb.

3.
Optimální procesy

Poptávky, nabídky, zakázky jsou řádně a plynule zpracovávány. Potvrzené termíny musí být bezpodmínečně dodrženy, dodávky našich výrobků a služeb musí přesně odpovídat zadání zákazníka.

4.
Kvalita nakupovaných produktů

Kvalita závisí velkou měrou na kvalitě nakupovaných produktů. Naše dodavatele pečlivě vybíráme, vyžadujeme pouze dokonalou kvalitu. S našimi dodavateli úzce spolupracujeme.

5.
Trvalé zlepšování

Změny v organizaci a řízení jsou směřovány k neustálému zlepšování kvality produktů a služeb. Nestačí pouze odstranit chyby, ale je nutné i najít příčinu a tuto vyřešit. Stejná chyba se nesmí dvakrát opakovat.

6.
Kompetence

Každý pracovník přispívá svojí prací k naplnění našich cílů kvality. Všichni musí znát svoji odpovědnost a postavení v systému managementu, kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Znalosti a kompetence jsou prověřovány a udržovány.


V Plané 23.07.2018, Ing. Martin KašePotřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám