Snížení provozních nákladů lepicích systémů
Audit
GreenSaver šetří vaše rozpočty

Snížení provozních nákladů lepicích systémů

V době nedostatečného zásobování a rostoucích cen energií je optimalizace výrobního procesu obzvláště důležitá. Stejně jako naši švýcarští kolegové v Robatechu, i my přistupujeme k hledání řešení systematicky a reagujeme na aktuální situaci v průmyslu. Proto Vám nabízíme podporu na cestě ke snížení provozních nákladů lepicích systémů s projektem GreenSaver.

Pomocí metodického postupu a cílených opatření Vám pomůžeme ušetřit energii a lepidlo spotřebované během procesu lepení, snížit zmetkovitost a časové prostoje. Provedeme důkladnou analýzu a díky Osmibodové inspekční zprávě získáte jasnou představu, jakým způsobem dosáhnout nižších provozních nákladů, vyšší bezpečnosti a spolehlivosti systému pro aplikaci lepidla.

Oblasti lepení, ve kterých dokážeme najít úspory.

Snížení spotřeby lepidla až o 30%

Snížení spotřeby lepidla až o 30%

Optimalizací délky a šířky nánosu. Použitím lepidla, které je úsporné z hlediska spotřeby. Správným určením ploch pro aplikaci lepidla. Použitím přerušovaného nánosu lepidla tam, kde je to možné.

Snížení spotřeby elektrické energie až o 50%

Snížení spotřeby elektrické energie až o 50%

Nastavením optimálního řízení ohřevu. Použitím energeticky úsporných komponentů systému.

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 60%

Snížení spotřeby stlačeného vzduchu až o 60%

Použitím co nejmenšího množství komponentů řízených pneumaticky a snížením jak celkové spotřeby, tak úniků vzduchu. Použitím elektrických aplikačních hlav.

Optimalizace procesu nánosu lepidla

Optimalizace procesu nánosu lepidla

Přesným lepením každého výrobku a předcházením vzniku zmetků. Přesným umístěním bodů a housenek lepidla. Eliminací znečištění v důsledku tahání vlasů lepidla.

Zlepšení bezpečnosti práce

Zlepšení bezpečnosti práce

Izolováním horkých částí systému nebo jejich výměnou za modernější. Kontrolou osobních ochranných pomůcek. Udržováním ochranných zařízení v provozuschopném stavu. Používáním automatického doplňování lepidla.

Zvýšení dostupnosti systému

Zvýšení dostupnosti systému

Zavedením inventáře náhradních dílů. Zavedením a zlepšením plánované údržby. Optimalizací monitorování systému. Školením pracovníků obsluhy a údržby.

Cesta k dosažení potenciálních úspor. Od analýzy k nižším provozním nákladům.

 

Rádi pro Vás zjistíme, jaký je Váš potenciál úspor nákladů. Důkladně prozkoumáme Váš systém pro aplikaci lepidla a připravíme přehledný souhrn zjištění. Získáte hodnotný přehled toho, v jakém stavu se Váš systém nachází, v podobě Osmibodové inspekční zprávy. Spolu se stanovením nákladnosti úsporných opatření budete mít kvalitní podklady pro vyhodnocení jejich doby návratnosti a přínosu pro Vaší výrobu.

Proces auditu GreenSaver Proces auditu GreenSaver

 

Kdo šetří má za tři. I malé změny mohou mít výrazné dopady. 

 

Úsporná opatření mají tu výhodu, že trvají dlouhé časové období. Investované prostředky se rychle navrátí a poté se už pouze akumulují úspory. Za zmínku stojí i to, že stále běží výzva Ministerstva průmyslu a obchodu k žádosti o dotace v programu Úspory energie. 

Výše dotace na projekt se pohybuje v rozmezí 500 tisíc až 200 milionů korun a míra podpory činí 35-65 %. Dotace se vztahuje na širokou škálu energetických opatření a zahrnuje také investice do úspornějších výrobních technologií. V tomto případě musí nová technologie splnit podmínku energetické úspory oproti předchozí o minimálně 30 %. To v případě moderních zařízení pro aplikaci lepidla není žádný problém.

I v této oblasti Vám budeme oporou a doporučíme Vám osvědčené odborníky. Obraťe se na nás přes kontaktní formulář. Zavolejte nám. Rádi Vám pomůžeme snížit vaše provozní náklady.

 


Chcete snížit provozní náklady?


...

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Potřebujete poradit?
Napište nám