Tavná lepidla s nízkým bodem měknutí přinášejí signifikantní úspory energie a zvýšení efektivity výroby.

Nízkoteplotní tavná lepidla: co je na cool meltech nejatraktivnější?

Uvažovali jste někdy o nahrazení hot meltu (tavného lepidla) cool meltem? A co to vlastně cool melt je? Jaké má výhody? V tomto příspěvku vám představíme hlavní charakteristiky cool meltů a zjistíte, jaké výhody mohou přinést do vaší výroby.

Cool melty jsou nízkoteplotní tavná lepidla, která se stávají tekutými při teplotách od přibližně 90 °C a aplikují se při teplotách 95 °C až 150 °C. Pracuje se tedy s nižšími teplotami, než u běžných tavných lepidel, která se aplikují při teplotách od 180 °C až 200 °C. To přináší řadu výhod:

"Od té doby co jsme přešli na nízkoteplotní tavné lepidlo KALEP MC 1400 se nám vůbec neucpávají trysky, což nás v minulosti trápilo. Díky tomu ušetříme spoustu času na údržbu a také výdaje na náhradní díly a pozastavení výroby".

Lucie Peňázová - ALPEX OBALY, s.r.o.

 

  • Nanášení lepidla pomocí cool meltů vyžaduje méně energie než u běžných tavných lepidel, takže výroba je levnější a udržitelnější.
  • Cool melty potřebují kratší dobu ohřevu, protože se aplikují při teplotách do 95 °C do 150 °C. To pomáhá zrychlit výrobu.
  • Cool melty mají krátkou dobu tuhnutí spoje (setting time), což umožňuje vyšší výrobní rychlost a tím i efektivitu.
  • Nízké teploty snižují riziko popálení obsluhy a práce s nimi je bezpečnější.
  • Nízké teploty zpracování znamenají menší opotřebení systému nanášení lepidla, což snižuje náklady na údržbu.
  • Lepší tepelná stabilita: tavná lepidla, která se méně zahřívají, se napalují pomaleji. Díky tomu je třeba méně práce s čištěním a zkracují se prostoje.

 Systémy Robatech jsou vhodné i pro nanášení nízkoteplotních tavných lepidel

KOLIK ENERGIE MŮŽETE UŠETŘIT S COOL MELTY?

Systémy pro nanášení lepidel testujeme s různými lepidly od různých výrobců. Pravidelně testujeme i nízkoteplotní tavná lepidla. Při porovnání spotřeby energie nízkoteplotních lepidel a běžných tavných lepidel jsme zjistili, že cool melty vyžadují v průměru až o 8,5 % méně energie na pokles teploty o 10 °C. To znamená, že snížením aplikační teploty např. ze 170 °C na 120 °C při použití nízkoteplotního taveného lepidla lze ušetřit přibližně 40 % energie, v některých případech i více.

"Přechodem na nové nízkoteplotní lepidlo se nám podařilo snížit spotřebu energie téměř o 50 % při zachování stejného výkonu a funkčnosti lepicí aplikace. Zajímavá win-win situace pro obě strany.".

 Daniel Brack - Oel-Brack AG, Švýcarsko 

MOHU SVOU TAVNOU JEDNOTKU POUŽÍT I PRO COOL MELTY?

Nízkoteplotní tavná lepidla se zpracovávají stejným způsobem jako běžná tavná lepidla. Systémy Robatech nemají žádná teplotní omezení pro nízké teploty, což znamená, že je lze použít i pro zpracování cool meltů. Teplotu nastavte podle technického listu lepidla jako obvykle: pro tavný tank asi o 10 °C méně je aplikační teplota, pro hadici plus 5 °C a aplikační hlavu na požadovanou aplikační teplotu. Před změnou lepidla nové lepidlo nejdříve otestujte a nezapomeňte při každé změně lepidla důkladně vyčistit aplikační systém.

K ČEMU JSOU COOL MELTY VHODNÉ?

Cool melty nejsou vhodné pro všechny povrchy. Lepidlo neproniká tak hluboko do podkladu, protože se méně zahřívá. To ztěžuje dosažení přilnavosti na hladkých površích. Ale je tu i dobrá zpráva: pro mnoho podkladů, zejména v oblasti koncových obalů, existují osvědčená nízkoteplotní tavná lepidla, která lepí stejně dobře jako běžná tavná lepidla.

Mějte na paměti, že nízkoteplotní lepidla se nejen nanáší při nižších teplotách, ale také při nižších teplotách opět měknou. Bodem měknutí se rozumí teplota, při které lepidlo přechází z pevného do kapalného stavu. To samozřejmě platí i pro již zpracovaná lepidla. Výrobky lepené cool melty by proto neměly být vystaveny teplotám vyšším, než je teplota bodu měknutí, což je třeba vzít v úvahu při skladování nebo přepravě výrobků.

V závislosti na aplikaci a lepeném výrobku jsou nízkoteplotní tavná lepidla udržitelnou alternativou ke konvenčním hot meltům. Mohou pomoci šetřit energii a zlevnit proces výroby. Zejména společnostem působícím v obalovém průmyslu doporučujeme, aby zvážily přechod na tuto technologii. Odkázat se můžete na naše kolegy ze KALEPu. Nízkoteplotní lepidlo KALEP MC 1400, se již skvěle osvědčilo v několika českých společnostech.

 Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám