Přerušovaný nános tavného lepidla je metoda, která dokáže snížit jeho spotřebu až o 50 %. Přečtěte si, jak na to.

Přerušovaný nános lepidla

Přerušovaný nános tavného lepidla je metoda, která dokáže snížit jeho spotřebu až o 50 %. V tomto blogovém článku se dozvíte, jak přerušovaný nános funguje, kdy je možné jej použít a na co je třeba dát pozor.

Během přerušovaného nánosu lepidla dochází k rozdělení kontinuálního (obrázek A.) nebo dávkovaného houskového (obrázek B) nánosu na menší body lepidla umístěné těsně za sebou. Díky tomu dojde ke snížení jeho spotřeby a spoj si zároveň zachová stejné mechanické vlastnosti a splní požadavky na kvalitu. V době rostoucích cen surovin je tak možné zachovat náklady na lepidlo na stejné úrovni nebo je dokonce snížit.

Přerušovaný nános lepidla významně snižuje jeho spotřebu.webp

Kdy je přerušovaný nános lepidla vhodný?

Snížení spotřeby lepidla na polovinu zní lákavě, ale přechod na přerušovaný nános s sebou nese i náklady. Výdaje a výnosy implementace se liší v závislosti na nastavení systému.

Při přechodu na přerušovaný nános lepidla je nutné zvážit následující faktory

Řízení

Pokud se lepicí systém řídí pomocí PLC, je nutné přerušovaný nános naprogramovat. Pokud software PLC přerušovaný nános neumožňuje, lze aktivovat funkci integrovaného přerušovaného nánosu na tavné jednotce. Konfigurace tavné jednotky však musí být rozšířena o řídicí desku. PLC pak již neovládá aplikační hlavy přímo, ale prostřednictvím přídavné řídící desky tavné jednotky. Pokud jsou aplikační hlavy ovládány prostřednictvím řídicího systému tavné jednotky, nejsou žádné nadstavby nutné, protože funkce přerušovaného nánosu je integrována standardně.

Délku bodů můžete nastavit v řízení tavné jednotky

Časový horizont a životnost

Přerušovaný nános lepidla klade zvýšené nároky na odolnost aplikačních hlav. Zkrácené doby otevření ventilů zvyšují počet provozních cyklů a je nutné zkontrolovat, zda je hlava pro přerušovaný nános vhodná. Ke snížení životnosti může docházet zejména v případě pneumatických hlav. Ty jsou v závislosti na modelu konstruovány na 10 až cca 200 milionů spínacích cyklů. V závislosti na výrobní rychlosti, délce a počtu bodů lepidla může být proto pro přerušovaný nános vhodné přejít na elektrické aplikační hlavy, jako je například Volta. Ty mohou mít životnost 500 milionů nebo dokonce 1 miliardy provozních cyklů. Díky jejich delší životnosti prostředky uspořené na lepidle značně převýší pořizovací investici.

Volba správného lepidla

Před přechodem na přerušovaný nános je vhodné informovat se u svého dodavatele lepidla, jak moc lze množství lepidla snížit, aniž by byla ohrožena spolehlivost lepení výrobku. Požádejte o radu a zvažte, zda by přechod na lepidlo s vyšší adhezní a kohezní pevností nepřinesl další výhody.

Elektricky ovládané aplikační hlavy jsou pro přeršovaný nános lepidla ideální

Jak spočítat, zda se přerušovaný nános lepidla vyplatí

 Konkrétní úspory tavného lepidla díky přerušovanému nánosu se budou lišit případ od případu. Mezi ovlivňující faktory patří: 

  • typ použitého tavného lepidla
  • rychlost výroby
  • kvalita obalového materiálu
  • velikost a hmotnost obalu
  • použitý systém pro nanášení lepidla
  • vzdálenost aplikačních hlav od lepeného produktu

 

Orientační úspory si můžete představit na následujícím příkladu. Klíčové pro zjištění úspor je vyčíslení objemu lepidla na jednu aplikaci a jeho snížení v případě přerušovaného nánosu. S tím vám poradí naši odborníci, kteří můžou nový nános otestovat v našem centru a zjistit, zda je dostačující z hlediska pevnosti.

Výstup linky

40 výrobků za hodinu

Délka směny

12 hodin

Denní objem výroby

28 800

Délka kontinuálního nánosu na výrobek

400 mm

Průřez nánosu

0,083 cm2

Objem kontinuálního nánosu

3,33 cm3

Objem porušovaného nánosu

1,83 cm3

Hustota lepidla

0,92 g/cm3

 

Klíčové pro zjištění úspor je vyčíslení objemu lepidla na jednu aplikaci a jeho snížení v případě přerušovaného nánosu. S tím vám poradí naši odborníci, kteří mohou nový nános otestovat v našem centru a zjistit, zda je dostačující z hlediska pevnosti. 

Nános

Kontinuální

Přerušovaný

Lepidlo na 1 výrobek

3,07g

1,69 g

Úspora lepidla na 1 výrobku

-

1,38 g

Denní úspora lepidla

-

39,79 kg

Roční úspora lepidla (250 dnů)

-

9 946,80 kg

Úspory v Kč (1 kg = 170 Kč)

-

1 690 956 Kč

 

Porovnáním dvou faktorů – vypočteného potenciálu úspor a investičních nákladů – zjistíte, zda se vám investice do přerušovaného nánosu lepidla vyplatí.

ZÁVĚR

Přerušovaný nános lepidla umožňuje dosáhnout stejné kvality lepení při použití menšího množství lepidla. Přechod na odolné elektrické aplikační hlavy není nutností, ale je výhodou, protože se tím sníží spotřeba energie, materiálu a stlačeného vzduchu. Navíc je tento způsob aplikace šetrnější k životnímu prostředí.


Chcete se dozvědět více o přerušovaném nánosu lepidla? Chcete si ověřit, zda je vhodné pro vaši aplikaci? Kontaktujte nás. Každý krok k úspoře cenných zdrojů a snížení nákladů stojí za prozkoumání. Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám