Vyhřívané hadice pro hotmelt systémy jsou jednou ze 3 klíčových komponent pro realizaci nánosu. Vyhnete se chybám, které vedou ke snížení jejich životnosti.

Jak správně připojit vyhřívané hadice pro tavné lepidlo? Tipy od profesionálů.

Vyhřívané hadice jsou pravděpodobně nejméně nápadnou součástí systému pro nanášení tavného lepidla, a proto se jim často nevěnuje příliš pozornosti. Jak klíčovou roli hrají, se ukáže teprve, když lepidlo přestane proudit kvůli ucpané hadici nebo vadnému topnému vodiči a výroba se zastaví. Správná manipulace s hadicemi není náročná, ale představuje zásadní rozdíl pro použitelnost celého systému.

Pozor, citlivé části - neohýbejte, netahejte ani nekruťte vysokotlakou hadici a topný vodič

Vyhřívané hadice mají sofistikovanou konstrukci. Zvláště citlivou součástí je topný vodič, který obepíná celou délku jádra hadice. Jde o velmi tenký vodič, který je namáhaný tahem a krutem, čímž se mění hodnota jeho el. odporu. V důsledku toho dochází k lokálnímu zvýšení teploty přehřátí hadice. To zkracuje životnost topného vodiče a tím i životnost celé hadice. Dalším důsledkem přehřátí je napalování lepidla, které zanáší nejen aplikační hlavu, ale i hadici. Aby systém pro nanášení lepidla zůstal v chodu je správné zacházení s vyhřívanými hadicemi nezbytné.

Nejčastější chyby při používání hadic pro hotmelt

K tomu, aby vaše vyhřívané hadice správně fungovaly a spolehlivě po mnoho let, stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel Bez ohledu na to, zda hadici balíte pro přepravu, nebo ji instalujete do stroje, dbejte na následující: 

Žádné ohyby: Neohýbejte hadicí více než je dovolený minimální poloměr ohybu, a to za každých okolností. Pokud je vysokotlaké jádro hadice ohnuté příliš, může to časem vést k jeho netěsnosti a úniku lepidla. Dochází také k nadměrnému namáhání topných vodičů a elektrických kabelů, což výrazně zkracuje jejich životnost.

Žádné zatížení v krutu nebo tahu: Vyhřívané hadice se nesmí kroutit ani natahovat, aby nedošlo k protržení vnitřní vysokotlaké hadice a kolem ní navinutého topného vodiče. Hadice pro hotmelt se musí pohybovat v linii, zejména v dynamických aplikacích. Jako ochranu proti zkroucení používejte otočné spojky.

Správná montáž: Stahovací binder pásky nejsou pro montáž vyhřívaných hadic vhodné. Prořezávají se do izolace hadice a způsobují její ohyb. Pro správnou montáž používejte speciální držáky hadic.

Pozor na vodu: Většina vyhřívaných hadic není vodotěsná, pokud tak nejsou označeny. Z tohoto důvodu nepoužívejte k čištění vnější strany hadic vodu. Pokud do hadice pronikne vlhkost, může dojít k oxidaci elektrických kontaktů nebo k jejich poškození zkratem. Vyhřívané hadice proto skladujte v suchých místnostech a mimo dosah slunečního záření.

Tato doporučení platí primárně pro vyhřívané hadice Enduro, které jsou stále nejrozšířenější. Nová řada hadic Performa je vodotěsná, odolnější a energeticky efektivnější.

Držáky hadic EasyFix od společnosti Robatech nejen zajišťují ideální vzdálenost mezi hadicemi, ale také zabraňují jejich ohýbání.

Montáž vyhřívaných hadic a doporučení z praxe

Při instalaci vyhřívaných hadic pro hotmelty byste měli myslet také na systém odvodu tepla. Přestože jsou hadice izolované, uvolňují ven teplo. Pokud je vedle sebe instalováno několik vyhřívaných hadic, je důležité dodržet vzdálenost alespoň 25 mm, aby se navzájem nezahřívaly.  Kromě toho byste neměli hadice pokládat přímo nad sebe, protože jinak by odpadní teplo z nižších hadic ohřívalo hadice nad nimi.

Pokud si všimnete, že lepidlo je stále tmavší, je to známka lokálního přehřívání. Jak k tomu může dojít? Teplotní čidlo, které sleduje tepelný výkon v hadici, měří teplotu v jediném bodě, a to těsně před aplikační hlavou. Řídicí systém na základě těchto informací reguluje tepelný výkon, který je stejný po celé délce hadice. Studený průvan nebo nedostatečná cirkulace vzduchu mění lokální teplotu hadice, aniž by to teplotní čidlo zaznamenalo. Aby k tomu nedocházelo, dbejte na to, aby po celé délce hadice bylo dosaženo stejných teplotních podmínek.

Tavné hadice vždy instalujte v dostatečné vzdálenosti, aby nedošlo k jejich přehřátí.

Neumisťujte vyhřívané hadice přímo nad sebe. Odpadní teplo ze spodních hadic může přehřát hadice nad nimi.

Chraňte vyhřívané hadice před průvanem, jinak se tepelný výkon zbytečně zvýší a hadice se přehřejí.

Hadice pro hotmelt nezapouzdřujte a ničím neobalujte. Teplo musí mít možnost úniku.

Pomocí několika jednoduchých tipů můžete vytvořit ty podmínky, které zajistí, že vaše tavné hadice vydrží dlouhá léta. Tyto tipy také zajistí, že aplikace lepidla bude fungovat bez problémů, protože vyhřívané hadice budou moct spolehlivě plnit svou funkci. Pokud byste měli ohledně hadic jakýkoliv dotaz, obraťte se na nás přes kontaktní formulář.Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám