Přerušovaný nános lepidla je úspornější než nános kontinuální a dosahuje stejných požadavků na pevnost spoje. Je ale třeba jej správně nastavit.

Přerušovaný nános lepidla

Kontinuální housenkový nános lepidla je známá a osvědčená technika lepení. Stejně kvalitního spoje lze ale dosáhnout s až o polovinu nižší spotřebou lepidla. Jak? Díky technice přerušovaného nánosu lepidla. Ten nyní usnadňují nejnovější elektrické aplikační hlavy Volta nebo SpeedStar od švýcarského výrobce Robatech, a to díky své dlouhé životnosti i při vysoké spínací frekvenci (až 800 bodů za sekundu).

Kontinuální nános je tedy nahrazen menšími body nebo proužky lepidla, které jsou aplikovány v řadě za sebou. Vzniká tedy jakýsi lepidlový šev. Tento způsob aplikace lepidla je ale nutné správně nastavit, aby nedocházelo k nežádoucímu jevu – tahání vlasů lepidla mezi jednotlivými body nebo proužky (viz. úvodní foto). Při výskytu tohoto jevu může dojít ke kontaminaci výrobku i výrobního prostředí lepidlem. Jak mu tedy zabránit? Někdy stačí jen drobné úpravy parametrů, abyste dosáhli čistého přerušovaného nánosu lepidla. Pojďme si tedy představit 5 základních parametrů, které je třeba správně nastavit.

 

Kontaminace výroby lepidlem


1. SPRÁVNÁ APLIKAČNÍ VZDÁLENOST


Vzdálenost aplikační trysky od výrobku má největší vliv na čistou aplikaci lepidla. Obecně platí, že čím blíže je tryska k výrobku, tím přesnější bude nános. Jako základní nastavení se doporučuje vzdálenost 4 mm.


2. OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ TEPLOTY


Optimální teplota samozřejmě závisí na druhu lepidla. Vždy se řiďte technickým listem výrobce lepidla! Obecně platí následující pravidlo: Čím vyšší teplota, tím nižší viskozita a elasticita tavného lepidla. A čím nižší je elasticita lepidla, tím méně dochází k výskytu tahání vlasů lepidla.


3. SPRÁVNÁ APLIKAČNÍ TRYSKA


Správný výběr aplikační trysky závisí na způsobu použití. Než se však začnete zabývat tím, zda máte správnou trysku, dobře si ji prohlédněte. Je neporušená? Je čistá? Protože to je přinejmenším stejně důležité.
Nyní ke tvaru trysky. Ten má samozřejmě také vliv na vznik vlasů. Standardní aplikační trysky s kulovými ventily jsou náchylnější ke vzniku vlasů, protože po uzavření zůstává ve špičce trysky část lepidla. Jehlové ventily naproti tomu po uzavření lepidlo zcela vytlačí. Záleží také na tom, zda má tryska vrtaný kanálek nebo kapilární trubičku. Druhá jmenovaná zlepšuje tok lepidla, takže dochází k menší turbulenci, a tím i k menší šanci vzniku vlasů. V neposlední řadě může vedení tepla v trysce nebo ochranný kryt trysky proti průvanu výrazně zlepšit chování lepidla.

 

Aplikační hlava Volta


4. VNĚJŠÍ VLIVY


Vnější vlivy, jako je průvan od otevřených dveří, oken nebo výfukových systémů, kolísání přívodu stlačeného vzduchu nebo chlazené výrobní haly, mají negativní vliv na chování lepidla. Kontrolujte zejména přívod stlačeného vzduchu; měl by se trvale pohybovat v rozmezí 5-6 barů.

 

Porovnání přerušovaného nánosu


5. SPRÁVNÉ LEPIDLO


Lepidlo musí odpovídat danému použití. Pokud všechny výše uvedené úpravy nepřinesly požadovanou změnu, vyzkoušejte lepidlo s nižší viskozitou. Obraťte se na distributora technologie, který vám dokáže odborně poradit.

Správné nastavení přerušovaného nánosu lepidla může v delším časovém horizontu přinést výraznou úsporu lepidla a s ní i úsporu nákladů. Spolu s významnou úsporou energií (zejména spotřeba a úniky tlakového vzduchu) se investice do aplikačních hlav schopných přerušovaného nánosu, jakými jsou například aplikační hlava Volta nebo SpeedStar, snadno sama zaplatí.

 Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám