Díky technologii CleanStart, automatickému uzávěru trysky pro nános studeného lepidla, nedochází k jeho zasychání a ztrátě času na čištěný.

Blog: Studené lepení bez námahy a zmetků

Aplikace studeného lepidla a zastavení výroby se k sobě příliš nehodí. Zaschnutí disperzního lepidla na špičce trysky aplikační hlavy trvá pouhou jednu až dvě minuty. Trysky je proto třeba zakrýt tak, aby byly vzduchotěsné. Při krátkých přerušeních se o to postará automatické uzavírání trysek. Funkčnost našeho uzávěru trysek CleanStart jsme testovali na lepicím stroji pro skládané obaly ve společnosti Flatz GmbH. 

Pozastavení výroby je každodenní součástí výroby skládaných obalů. Tyto přestávky obsahují:

  • Seřizování pro nastavení a testování skládaných obalů a vodicích pomůcek při změně formátů
  • Přestávky související s prací a směnami
  • Neplánované funkční poruchy
  • Přerušení výroby materiálu před nebo za výrobním procesem. Může se jednat například o nedostatečný přísun materiálu na podavači nebo poruchu vázacího stroje, kdy se krabice hromadí na sběracím stole.

Při zastavení výroby zakryje uzávěr trysky CleanStart otvor trysky tak, aby byl vzduchotěsný.


ČIŠTĚNÍ TRYSEK PRO STUDENÉ LEPENÍ STOJÍ DRAHOCENNÝ ČAS.

Když se zastaví výroba, zastaví se i průtok lepidla v aplikační trysce. Již po jedné až dvou minutách se na studeném lepidle po kontaktu se vzduchem vytvoří jemná slupka. Tato slupka se natáhne přes otvor trysky a způsobí, že se disperzní lepidlo vychýlí nebo při opětovném spuštění vychází v příliš malém množství. Při delším zastavení může dokonce dojít k ucpání trysky.

Bez uzavíracího zařízení na trysce musí obsluha před spuštěním očistit špičky trysek mokrým hadříkem. To je jediný způsob, jak zabránit zmetkům nebo neplánovaným odstávkám. V případě lepicího stroje o délce 15 až 30 metrů s několika lepicími jednotkami a 6 až 24 aplikačními hlavami se může čištění změnit v maratonskou práci, která vyžaduje drahocenný čas, který by mohl být lépe využit pro základní úkony u podávacího nebo sběrného stolu.

Úspora času s CleanStartem je patrná zejména při krátkých sériích.

ŘEŠENÍ PRO UZAVŘENÍ TRYSKY

Uzávěr trysky zabraňuje vysychání studeného lepidla v otvoru trysky. Během odstávky výroby se pod výstupní otvor aplikační hlavy automaticky zasune úzký list s pogumovaným povrchem. Tato technologie se jmenuje CleanStart. Obloukový pohyb, při kterém se těsnicí deska zasouvá pod otvor trysky, zaručuje spolehlivost a dlouhou životnost uzávěru. Při zastavení výroby zakryje CleanStart vzduchotěsně otvor trysky.

V praxi by tato těsnicí deska měla být odolná a měla by se při každém zavírání pohybovat v přesné trajektorii. Pouze tak lze trvale zaručit 100% vzduchotěsnost otvoru. Pokud by zavírací mechanismus způsobil jakýkoli otěr, mohlo by se lepidlo dostat zpět do kontaktu se vzduchem a vyschnout. To by znamenalo další úsilí při čištění. Při nákupu jednotky pro lepení za studena byste proto měli věnovat pozornost tomu, jak spolehlivě funguje uzávěr trysky daného výrobce.

Zkušební provoz uzávěru trysky CleanStart ve společnosti Flatz GmbH v rakouském Lauterachu

JAK DOBŘE CLEANSTART FUNGUJE?

Zda uzávěr trysky CleanStart chrání vzduchotěsně a zajišťuje čisté chování při spuštění ověřovali kolegové ve společnosti Flatz GmbH v rakouském Lauterachu. Společnost Flatz vyvíjí a vyrábí na zakázku udržitelná obalová řešení z lepenky, vlnité lepenky, lisované buničiny a dřevotřískové pěny, jakož i technické komponenty pro nejrůznější průmyslová odvětví.

Pro testovací provoz nainstaloval Flatz dvě hlavy Robatech Sempre. Přibližně po třech měsících nanášení lepidla na krabice z vlnité lepenky provedli zaměstnanci společnosti Flatz inventuru uzávěru trysky CleanStart. Zjistili následující:

Žádné chyby při spuštění

"Díky systému CleanStart nanáší aplikační hlava okamžitě po spuštění dokonalý bod lepidla, což umožňuje plynulejší průběh výroby. Všechny správně umístěné krabice bylo možné použít, a to i během procesu nastavování. Po opětovném spuštění stroje jsme mohli okamžitě pokračovat ve výrobě bez jakýchkoli zmetků souvisejících s lepidlem."

Úspora času

"Nikdo nemusel běhat na opačnou stranu lepicího stroje, aby vyčistil trysky. Zejména u větších položek to byl příjemný a vynikající výsledek. Umožnilo nám to výrazně zkrátit prostoje. Zaměstnanci mohli být tam, kde jich bylo skutečně zapotřebí, například u displeje."


"Zejména v případě drobných poruch bez nutnosti dodatečné montáže jsme díky CleanStart dokázali urychlit práci o 30-50 %. Úspora času byla patrná zejména při krátkých sériích, protože při častých seřizovacích operacích nedocházelo ke ztrátám času na čištění trysek."

Příjemná práce

"CleanStart celkově snížil pracovní zátěž obsluhy strojů. Sběrač mohl podavač kdykoli vypnout a znovu zapnout, aniž by se musel obávat, že první kartony budou vyrobeny bez lepidla. Zaměstnanci byli ušetřeni zbytečné chůze za účelem čištění aplikačních hlav."

Dlouhá životnost

"Překvapilo nás, jak se obloukový pohyb, kterým se pod aplikační tryskou automaticky pohybuje těsnicí deska, ukázal jako velmi výhodný. Během testu jsme nezaznamenali žádné výrazné opotřebení."

NANÁŠENÍ STUDENÉHO LEPIDLA BEZ NÁMAHY A ZMETKŮ

Test prokázal, že práce se studeným lepením může probíhat i s menší námahou a bez zmetků lepení. Spolehlivě fungující uzávěr trysky uleví vašim zaměstnancům zbytečnou práci, snižuje produkci zmetků po zastavení stroje a zkracuje prostoje.

Při nákupu technologie pro studené lepení byste proto měli zahrnout uzávěr trysek - obvykle nabízený jako volitelná součást - do svých hodnotících kritérií.

Zajímá vás více o technologii studeného lepní? Kontaktujte nás a rádi s vámi vše probereme.

 Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit?
Napište nám