Expertní centrum pro technologii lepení

Kaletech otevřel nové předváděcí expertní centrum pro technologii lepení/laminování materiálů navinutých na rolích a jejich ořez/formátování.

Centrum jsme vytvořili, aby zákazník získal jasnou představu o možnostech nanášecích hlav Robatech a tavných jednotek. Velká převíjecí linka má stejnou velikost jako podobné linky ve výrobních závodech.
Chceme Vám umožnit získat  reálnou představu o finální technologii ještě před jejím zakoupením.

  • Výroba předprodukčních vzorků
  • Sériová výroba
  • Zkoušky lepení
  • Laminování
  • Formátování rolí
  • Převíjení materiálu
  • Výroba polotovarů
Podrobnější informace naleznete v přiložném PDF souboru, nebo kontaktujte naše obchodníky. Velmi rádi s Vámi prodiskutujeme možnosti využití pro Vaši výrobu.