Servis

Našimi hlavními zájmy jsou: poskytnout klientovi komplexní řešení lepení, optimalizovat procesy a zefektivnit je použitím spolehlivé aplikační technologie lepení.

Uživatelům zařízení nejen Robatech na území České a Slovenské republiky společnost KALETECH s.r.o. poskytuje poradenství, servis a dodávku náhradních dílů.
K dispozici je vždy zodpovědný pracovník vyškolený speciálně pro oblast průmyslového lepení.

Využijte možnost čerpání nadstandardních výhod díky uzavření Servisní smlouvy. Našim klientům umožní kontrolu nad bezporuchovým provozem zařízení, včasnou dodávku spotřebního materiálu a dále:

  • Pravidelné servisní prohlídky a školení
  • HOTLINE poradenství i mimo běžnou pracovní dobu
  • Reakční doba servisu v co nejkratší možné době
  • Zvýhodněné ceny na nákup náhradních dílů
  • Výrazné cenové zvýhodnění ostatních služeb

Všeobecné obchodní podmínky: