Velké tavicí jednotky

Aplikační systémy Jumbo a Premelt jsou vhodné pro vysoké tavicí výkony. Taví a dávkují termoplastická lepidla z polotovaru v podobe granulátu nebo bloku.

 • Dávkování se provádí pomocí zubových čerpadel s uzavřeným regulačním obvodem pro přesné nanášení lepidla.
 • Tři velikosti nádrže o obsahu 55, 80 a 160 litrů
 • Až 4 zubová čerpadla v 6-ti různých velikostech
 • Dynamické pohony zaručují aplikaci bez pulsací
 • Jednoduché ovládání prostřednictvím jazykově nezávislého ovládacího pole

Rozšíření systému

 • Integrované řízení nánosu lepidla pro přesné řízení až 8 aplikačních hlav s přesností 0,1 mm
 • Integrace systému do základního stroje prostřednictvím systému RobaPAR, SNMP, Ethernet, CAN-Bus nebo Profibus

Volitelné doplňky a příslušenství

 • Řízení množství
 • Elektronické řízení a regulace tlaku
 • Podavač granulí

Premelt

 • Pro tavení termoplastických lepidel a jejich automatické plnění do nádrží nanášecích válců a jiných kontejnerů pro tekutá lepidla
 • Stálá rychlost čerpadla. Plnicí množství je řízeno dobou zapnutí
 • Dvě velikosti nádrže – 80 a 160 litrů

Volitelné doplňky a příslušenství

 • Souprava pro ohřev nádrží nanášecích válců
 • Podavač granulí

MultiMelt (Novinka na trhu)

 • vhodná tavící jednotka pro zpracování 20 litrových bloků lepidla bez ochranného obalu
 • vhodná tavící jednotka pro zpracování tavných PUR a ostatních termoplastických lepidel
 • tank je navržen s ohledem na homogenní a šetrné tavení
 • rychlá a snadná údržba včetně čištění
 • modularita a kompatibilita systému vlastní zařízením Robatech
 • dostupná ve verzích jako tavící jednotka nebo zásobník
 • nejlepší poměr cena / výkon

Vhodné aplikace

 • olepování profilů (průmysl stavebních hmot)
 • doplňování zásobníků nebo menších tavících jednotek
 • aplikace kde je požadavek na rychlou změnu typu a druhu lepidla

Možná rozšíření

 • integrované řízení nánosu lepidla
 • systémová rozšíření: volně programovatelné vstupy/výstupy,
 • Protokoly SNMP, Ethernet, Profibus nebo CAN-bus

Volitelné doplňky a příslušenství

 • Quantity control – systém pro řízení množství nanášeného lepidla
 • Elektronický tlakový senzor – regulace a kontrola tlaku v systému

Výhody systému Robatech jsou následující

 • Plně stavebnicové a kompatibilní, systémová řešení pomocí kombinace modulů
 • Potřeba malého množství náhradních dílů
 • Výrobky osvědčené v praxi, nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost