Tavná zařízení pro PUR

Jednotky pro zpracování tavných jednokomponentních PUR lepidel jsou navrženy pro tavení a čerpání tohoto typu lepidel s ohledem na všechny aspekty spojené s tímto typem lepidla.Vzhledem k tomu, že tavná PUR reaktivní lepidla získávají finální vlastnosti reakcí se vzdušnou vlhkostí je tavící jednotka navržena jako uzavřený systém s vnitřní atmosférou který zpracovávané lepidlo ochraňuje před vzdušnou vlhkostí z okolí.

MOD Technologie

 • Nejnovější generace tavících jednotek je vybavena technologií
 • MOD (Melting on Demand – volně lze porozumět jako “Tavení
 • na vyžádání” – je zpracováváno pouze požadované množství
 • lepidla pro aktuální spotřebu) s chlazeným tavícím roštem.
 • Tento systém zajišťuje nejšetrnější možné zpracování lepidel
 • typu PUR kde zbývající zásoba bloku lepidla je pomocí
 • chlazeného roštu chráněna před nežádoucímu vystavení teplu
 • a tím jeho možnému znehodnocení.

MOD Technologie představuje následující výhody

 • konstantní kvalitu výroby díky neměnné viskozitě zpracovávaného
 • lepidla
 • doplnění lepidla bez nutnosti přerušení výroby
 • minimum znehodnoceného lepidla

RobaPur 4 MOD

 • tavící jednotka vhodná pro zpracování 2 nebo 3 kg bloků bez nutnosti
 • odstraňovat ochranný obal
 • modularita systému vlastní zařízením Robatech
Vhodné aplikace
 • lepení průhledných obalů/boxů z PE, PET, PP (Converting)
 • lepení hran (dřevozpracující průmysl)
 • montážní lepení (automobilový průmysl)

RobaPur 20 MOD

 • tavící jednotka vhodná pro zpracování 20 litrových sudů/balení lepidla
 • s vnitřním ochranným obalem nebo bez něj
 • zpracování i malého množství lepidla
 • aktivní chlazení tavícího roštu
 • snadná údržba a čištění díky sklopnému tanku
 • modularita a kompatibilita systému vlastní zařízením Robatech

Doporučené použití

 • přerušované i kontinuální tavení => “Stop & Go” výroba
 • excelentní pro zpracování teplotně citlivých PUR lepidel
 • všude kde jsou vysoké nároky na tavící jednotku

Vhodné aplikace

 • lepení hřbetů knih (knihárenský průmysl)
 • olepování hran (dřevozpracující průmysl)
 • olepování profilů (průmysl stavebních hmot)

Zařízení s tradiční tavící technologií

RobaPress

 • vhodné zařízení pro zpracování 2kg PUR bloků lepidla bez
 • ochranného obalu
 • variabilní tavicí výkon
 • lepidlo není vystaveno tepelnému stresu
 • jednoduché a bezpečné řešení pro doplňování válcových
 • nanášeček shora
 • není potřeba připojení na stlačený vzduch
 • není potřeba vyhřívaných hadic
 • jednoduchá a snadná obsluha včetně čištění
 • elektronická část kompatibilní se standardem Robatech

Doporučené aplikace

 • Hlavním určením pro tuto tavící jednotku je doplňování PUR
 • lepidla v tekutém stavu do válcových nanášeček které se
 • používají převážně při lepení hran ve dřevozpracujícím průmyslu,
 • lepení hřbetů, plošném laminování apd. RobaPress zpracovává
 • lepidlo bezpečně bez jeho vystavení vzdušné vlhkosti

MultiMelt (Novinka na trhu)

 • vhodná tavící jednotka pro zpracování 20 litrových bloků lepidla bez ochranného obalu
 • vhodná tavící jednotka pro zpracování tavných PUR a ostatních termoplastických lepidel
 • tank je navržen s ohledem na homogenní a šetrné tavení
 • rychlá a snadná údržba včetně čištění
 • modularita a kompatibilita systému vlastní zařízením Robatech
 • dostupná ve verzích jako tavící jednotka nebo zásobník
 • nejlepší poměr cena / výkon

Vhodné aplikace

 • olepování profilů (průmysl stavebních hmot)
 • doplňování zásobníků nebo menších tavících jednotek
 • aplikace kde je požadavek na rychlou změnu typu a druhu lepidla

Možná rozšíření

 • integrované řízení nánosu lepidla
 • systémová rozšíření: volně programovatelné vstupy/výstupy,
 • Protokoly SNMP, Ethernet, Profibus nebo CAN-bus

Volitelné doplňky a příslušenství

 • Quantity control – systém pro řízení množství nanášeného lepidla
 • elektronický tlakový senzor – regulace a kontrola tlaku v systému