Technologie dávkování materiálu

Široký rozsah technologií pro dávkování splňuje různé požadavky, jako požadavek střídavou a plynulou aplikaci, tlakový nebo objemový způsob nanášení, až k přesnému dávkování při proměnlivé rychlosti.

Pístová čerpadla / přerušované nanášení

Pístová čerpadla jsou zvláště vhodná pro přerušovanou aplikaci lepidla.¨

Zubová čerpadla

Zubová čerpadla se používají se pro plynulé (nepřerušované) aplikace lepidla a pro přesné dávkování. Rychlost každého jednotlivého dávkovacího čerpadla je buď stále konstantní nebo může být řízena pomocí uzavřeného regulačního obvodu v závislosti na rychlosti stroje.
Pro velké tavicí jednotky jako zařízení Jumbo, Premelt, rada RobaPur nebo Robamelt je kompatibilní rada čerpadel ZP. Šest typů čerpadel poskytuje různá dávkovací množství. Je-li třeba zvětšit kapacitu dávkovací, je možné systém vybavit několika čerpadly.

GRC – Gear pump for Concept

  • Continuous or variable speed function for feeding of EVA Hotmelts
  • Limited applications with abrasive EVA Hotmelt
  • Adhesive Feeding without compressed air
  • Feeding capacity = 12 kg/h
  • Suitable for gear pump applications at the lower flow rates such as Pot Filling,
  • Manual spray, bead applications Continuous automatic application for bead, spray or coating 

Přerušovaná aplikace se zubovým čerpadlem

Firma Robatech nabízí také řešení pro komplexní aplikace, kde zubové čerpadlo je použito v kombinovaném režimu střídavého nanášení a aplikace přesného objemového množství ve spojení s velkým a dynamickým objemem.

Elektronická regulace tlaku lepidla

Na požádání (volitelně) je k dispozici regulace tlaku lepidla. Umožņuje řízení tlaku lepidla, což má za následek vždy konstantní množství lepidla na začátku jeho nanášení.

Řízení množství

Řízení množství je přídavný software, vhodný pro všechny aplikace, kde je třeba často měnit aplikační šírku a/nebo hmotnost.
Software vypočítá správné množství, které má zubové čerpadlo dodat na základě aplikační šířky, hmotnosti a rychlosti stroje, měřené kódovacím zařízením (enkóderem).

Dávkovací systémy

U rychlých aplikací s nejvyššími požadavky na přesné dávkování (robot) se používají systémy přizpůsobené pro danou aplikaci. Proto může být aplikační hlava namontována přímo na ruce robota.

Dávkovací stanice

Pro aplikace do maximálního tlaku 100 baru je možné použít modul zubového čerpadla, který je také k dispozici jako několikanásobný čerpadlový blok s 2, 4, 6 nebo 8 čerpadly. Příklad aplikace: těsnění okenních rámů

Pístová dávkovací jednotka

Jednotka s dvojitým elektricky poháněným pístem zajištuje aplikaci těsnících materiálů pomocí housenky lepidla nebo plošného nanášení při velkých objemech
(2 litry/min) a vysokém tlaku lepidla – až 350 baru.
Příklad aplikace:automobilový průmysl.