Modulární řešení & kompatibilita

Modulární řešení

Modulární konstrukce patří k obchodní známce systému Robatech více než 30 roků. Prostřednictvím flexibilních kombinací a spojováním technologicky vysoce rozvinutých standardních soucástí s individuálními jednotlivými komponenty, vytváříme zakázková řešení vašich specifických potřeb. Pro vás jako uživatele, mají tato řešení velmi výhodné důsledky: vysoká individualizace systému, s jednoduchou obsluhou a minimální údržbou.

 

Kompatibilita

Technický pokrok, který je jistě vítaný, by se ovšem neměl dotknout vaší investice. Z tohoto důvodu, nejen že zajištujeme nejvyšší úroven kompatibility s nadřízenými řídícími systémy, ale také maximální tzv. zpětnou kompatibilitu. Nově vyvinuté řídící prvky a i ostatní technologické soucásti mohou být velmi dobře integrovatelné do existujících systémů.

Řízení

Inovační jádro systému Robatech je ICS elektronika – „Integrovaný řídící obvod“. Tento stavebnicový řídící systém ovládá teploty ve všech vyhřívaných zónách, čerpadlech a aplikačních hlavách ve všech tavných jednotkách. Profibus DP nebo CAN-Bus rozhraní umožňuje připojit se na nadřazený řídící systém. Jednotný, modulární řídící systém pro všechny jednotky je vybavený inteligentním ovládáním, nezávislým na jazyce, které je srozumitelné pro obsluhu a minimalizuje provozní náklady.