Kontrolní snímače

Infračervený snímač

Infračervený snímač zachycuje tepelné záření a vytváří analogový signál proporcionální naměřené intenzitě. Všechny typy řízení nánosu lepidla s příponou „AK“ vyhodnocují tento signál a vytvářejí signál pro vyhození produktu a/nebo zastavení stroje.

 

 

RobaScan 3D

RobaScan 3D je snímač pro zjištení naneseného lepidla s integrovaným vyhodnocovacím algoritmem pro vysoké požadavky. Optický laser skenuje šírku a výšku trojrozměrné housenky lepidla, zjištuje nanesení lepidla ve forme dlouhých nebo krátkých housenek nebo bodu a vyhodnotí je podle naprogramovaných mezních hodnot. Pozadí a vibrace jsou automaticky potlačeny.
RobaScan 3D je hlavně užívaný pro zjištování housenek lepidla nanášeného za studena, ale pro tavné lepidlo se také používá.