Komunikace

Poslední generace elektronického řízení ICS a řízení nánosu lepidla AS poskytují širokou nabídku komunikačních rozhraní/interface. Různé vstupy a výstupy usnadňují integraci a komunikaci s ovládáním základního stroje a odstraňují tak problémy s jeho přizpůsobením pro specifické úkoly aplikace. Ovládání je jednoduché a většinou nezávislé na jazyce uživatele.

 

 

 PROFIBUS-DP

Volitelný PROFIBUS-DP je otevřený sběrnicový systém a umožňuje zařízením pro tavná lepidla s elektronickým řízením ICS ale také s řízením nánosu lepidla komunikaci a spolupráci s moderními ovládacími prvky PLC.

CAN-Bus

Poslední generace zařízení pro tavná lepidla poskytuje komunikaci pomocí datové sběrnice CAN-Bus prostřednictvím karty EXT2. To umožnuje komunikaci a spolupráci s moderními ovládacími prvky PLC.

RS-232

Zařízení pro tavná lepidla a řízení nánosu lepidla jsou vybavena standardně sériovým rozhraním/interface RS-232, pričemž komunikace se opírá o standardní sítový protokol SLIP. Přístup k parametrům zařízení je realizován pomocí protokolu SNMP.

Ethernet – místní počítačová síť

Pro poslední generace zařízení pro tavná lepidla a řízení nánosu lepidla je k dispozici moderní Ethernetové rozhraní/interface. Komunikace se opírá o sítový protokol UDP/IP a standardní Ethernet IEEE 802.3. Přístup k parametrům zařízení je realizován pomocí protokolu SNMP.

Protokol SNMP

“Simple Network Monitoring Protocol”(SNMP) nabízí výrobcům strojů jednoduchou metodu, jak napsat vlastní software pro hlavní řízení, a tak s minimálními náklady vizualizovat parametry přístroje na základním stroji. Poslední generace standardních zařízení pro tavná lepidla podporuje protokol SNMP který komunikuje pomocí rozhraní/interface USB / RS-232 nebo Ethernet.

RobaPAR

Program »RobaPAR« umožňuje číst, editovat a psát všechna data aplikátoru tavného lepidla Robatech a aplikačních ovládacích prvků. Data je možné číst ze zařízení pomocí rozhraní/interface RS232 nebo Ethernet a mohou být dále zpracována na PC nebo laptopu.