Komunikace

Poslední generace řízení nánosu lepidla poskytuje širokou nabídku komunikačních rozhraní/interface.To umožnuje výrobcům strojů připojení zařízení k základnímu stroji a vizualizovat parametry přístroje na základním stroji.

Komunikační rozhraní/interface:

PROFIBUS-DP

Volitelný PROFIBUS-DP je otevřený sběrnicový systém a umožňuje zařízením pro tavná lepidla s elektronickým řízením ICS ale také s řízením nánosu lepidla komunikaci a spolupráci se moderními ovládacími prvky PLC.

RS-232

Řízení nánosu lepidla jsou standardně vybavena sériovým rozhraním/interface RS-232, pričemž se komunikace opírá o standardní sítový protokol SLIP. Přístup k parametrům zařízení je realizován pomocí protokolu SNMP.

Ethernet – místní počítačová síť

Pro poslední generace řízení nánosu lepidla je k dispozici moderní Ethernetové rozhraní/interface. Komunikace se opírá o sítový protokol UDP/IP a standardní Ethernet IEEE 802.3. Přístup k parametrům zařízení je realizován pomocí protokolu SNMP.

Protokoly:

Protokol SNMP

“Simple Network Monitoring Protocol” (SNMP) nabízí výrobcům strojů jednoduchou metodu, jak napsat vlastní software pro hlavní řízení, a tak s minimálními náklady vizualizovat parametry přístroje na základním stroji. Poslední generace standardních zařízení pro tavná lepidla podporuje protokol SNMP který komunikuje pomocí rozhraní/interface USB / RS-232 nebo Ethernet.

Obslužné programy:

RobaPAR

Program »RobaPAR« umožňuje číst, editovat a psát všechna data aplikátoru tavného lepidla Robatech a aplikačních ovládacích prvků. Data je možné číst ze zařízení pomocí rozhraní/interface RS232 nebo Ethernet a mohou být dále zpracována na PC nebo laptopu.