Aplikační hlavy

Aplikační hlavy řady ECXNS

Hlavy »ECXNS« pro lepidlo nanášené za studena jsou elektricky ovládané hlavy pro aplikaci lepidla s extrémně vysokou frekvencí spínání. Jsou vhodné pro disperzní lepidla o nízké viskozitě do 500 mPas a tlaky až 6 baru.

Aplikační hlavy řady ECXM

Aplikační hlavy řady ECXM jsou elektromagneticky řízené hlavy pro rychlou bodovou nebo housenkovou aplikaci lepidla při vysokých rychlostech stroje. Pracují s lepidlem o tlaku až 25 baru a viskozitě až 2,500 mPas.

Aplikační hlavy řady ACX 100

Pro bezkontaktní aplikaci lepidel nanášených za studena s nízkou až střední viskozitou ve vysokotlakých systémech. Pro přesnou bodovou a housenkovou aplikaci, která je požadována v balicím a tiskařském průmyslu nebo při zpracování lepenky.

Aplikační hlavy řady CTE

Plně elektrické aplikační hlavy CTE pro nanášení více linek jsou určeny pro lepení chlopní kartonu z vlnité lepenky a umožnují nanášení lepidla v různé šíři, což poskytuje možnost adaptace pro různé šířky chlopní. Mohou být také nainstalovány pootočené o 90°, takže lze nastavit jiné délky nanášené housenky. Ventily je možné i deaktivovat, takže lze nanášet jen jedinou housenku.

Aplikační hlavy rady ECXM-WT

Aplikační hlavy řady ECXM-WT jsou elektromagneticky řízené hlavy pro rychlou bodovou nebo housenkovou aplikaci lepidla při vysokých strojních rychlostech. Jsou vhodné pro průměrně viskózní lepidla. Hlavy jsou vybavené přesnou karbidovou tryskou pro kontaktní aplikaci. Používají se hlavně pro lepení drážek a měkčení (systém Webtack) v polygrafickém průmyslu.