Kartonáž

Systémy nanášení lepidla pro zpracování různých nosných materiálů v průmyslu zabývajícím se následným zpracováním: papír, fólie, vlnitá a hladká lepenka.

Při výrobě hlavního a sekundárního obalu je – stejně jako při výrobě etiket – vyžadována absolutní přesnost při vysokých rychlostech. Spolehlivost, efektivita a flexibilita vytvářejí v tomto průmyslu základní předpoklady pro vysoce kvalitní výsledky při nanášení lepidla.

Společnost Robatech tyto požadavky zná a nabízí odpovídající osvědčenou, výkonnou a mnohostranně použitelnou techniku.

V těsné spolupráci s mnoha největšími světovými strojírenskými výrobci jsme vyvinuli perfektně přizpůsobené systémy pro procesy studeného a tavného lepení, které se používají v tomto průmyslu, např.:

 • Falcování a lepení vlnité lepenky
 • Falcování a lepení plné lepenky
 • Výroba obálek
 • Výroba pytlů a sáčků
 • Výroba tácků
 • Výroba samolepicích štítků

Pokroková technika, přesnost nanášení při extrémně vysokých rychlostech, prokázaná spolehlivost a energeticky efektivní konstrukce přístrojů Robatech umožňují dosahovat výrazných úspor lepidel, materiálu a přírodních zdrojů.

Se společností Robatech jako partnerem profitujete ze spolupráce se světoznámou firmou, která stanovuje měřítka efektivity, spolehlivosti a přesnosti systémů pro aplikaci lepidla a nanášení vrstev a která nabízí vynikající servis pro zákazníky.


Počátkem července 2014 se společnosti Robatech AG a W.H. Leary Co. Inc. dohodly na celosvětovém spojenectví. Díky této spolupráci těží zákazníci společnosti Robatech z podstatně rozšířeného portfolia výrobků v oblastech zabezpečování jakosti, systémů pro lepení za studena a mechanických řešení.

Společnost Leary nabízí silná řešení v následujících 4 oblastech:

Nové partnerství mezi společnostmi Robatech a Leary zahrnuje kompletní sortiment vysoce kvalitních řešení, zejména pro obalový průmysl. Společnosti Robatech a Leary budou moci díky společnému vývoji brzy nabídnout nové inovace a řešení pro další odvětví a části trhu.

Společnost Robatech přebírá celosvětový prodej výrobků, včetně poradenství, montáží, náhradních dílů a údržby, kromě následujících regionů: Severní a Střední Amerika (Kanada, USA, Mexiko), Velká Británie a Jižní Korea. Tyto regiony bude mít na starost přímo společnost Leary.

Úzká spolupráce se společností Leary zaručuje neustále optimální a kvalitní péči o projekty zákazníků i zavedená řešení. V rámci celého sortimentu (společností Robatech a Leary) potřebujete pouze jeden kontakt (Single Point of Contact).

Zaujalo vás to? Chcete-li získat více informací nebo požádat o nabídku, kontaktujte naše obchodní oddělení. Pracujeme společně, abychom vytvořili pevné spojení.

Na stroji Flexo-Folder-Gluer se klíží, skládají a lepí vyříznuté a vyseknuté krabice z vlnité lepenky.

CorruTack 2 je uživatelsky a servisně přívětivý systém nanášení tekutého lepidla pro lepení chlopní krabic z vlnité lepenky.

Nanášení lepidla může volitelně probíhat na straně obsluhy a/nebo na straně pohonu stroje. Lepicí stanice je možno instalovat na obě strany. Volitelně nanášení lepidla způsobem Top-down nebo Bottom-up.

Systém poskytuje rozhraní pro propojení s nadřízeným ovládáním stroje a výstupy pro záznam údajů o výrobě.

Výhody řešení Robatech:

 • Optimalizované pro lepení chlopní krabic z vlnité lepenky
 • Nastavitelná vzdálenost housenek od 0 do 32 mm
 • Velmi jednoduchá grafická ovládací plocha obsluhy
 • Lepení shora nebo zespodu
 • Přestavitelnost bez nářadí během několika sekund
 • Automatický posuvný díl proti vysychání trysek
 • Žádné trhání polotovarů, žádné slepování uvnitř díky bezdotykovému nanášení lepidla
 • Možnost nanášení lepidla s poloautomatickým přizpůsobením délky
 • Volitelně integrovaná kontrola nanášení lepidla
 • Díky samokontrole možnost „výroby s nulovým výskytem chyb“
 • Snadný servis a bezúdržbovost
 • Různá rozhraní pro připojení

CorruTack 2

 • Centrální ovládací jednotka
 • Podávací čerpadlo
 • Nanášecí stanice
 • Volitelně je možné dodat různé snímače pro kontrolu naneseného lepidla
 • Obslužný terminál
 • Bezdotykové nanášení lepidla:
 • žádné potrhané přířezy
 • žádné nežádoucí vnitřní slepení
 • Možnost nanášení lepidla s poloautomatickým přizpůsobením délky
 • Volitelně integrovaná kontrola nanášení lepidla
 • Snadný servis a bezúdržbovost
 • Různá rozhraní pro připojení

Skládané průhledné krabičky z PP/PET/PVC se kvůli vysokým nárokům na průhlednost lepeného spoje zpravidla lepí reaktivním PUR lepidlem (tavné lepidlo). Nanášení lepidla se provádí přerušovaně ve formě housenky.

Výhody řešení Robatech:

 • Technologie Melt On Demand (tavení v případě potřeby)
 • Konstantní kvalita výroby díky konstantní viskozitě lepidla
 • Nepřerušovaná výroba při doplňování nádrže
 • Žádný odpad PUR
 • Přesná aplikace
 • Snadná obsluha a manipulace
 • Možnost individuální konfigurace systému
 • Malá potřeba náhradních dílů
 • Přístroje se vyznačují nízkými udržovacími náklady

Doporučená konfigurace pro průhledné krabičky

 • Zařízení RobaPur 4 MOD
 • Aplikační hlavy série SX
 • Integrovaný řídicí systém nanášení (AS IK 40)
 • Monitorování nanášení lepidla
 • Elektronická regulace tlaku lepidla (volitelně)