Ostatní

Systémy nanášení lepidla pro různé procesy: Výroba elektroniky, kabeláž přístrojů a technologie tvarování dílů.

Pro pevné a trvanlivé spoje v oblasti montáže systémů a výroby komponent přicházejí ke slovu nejmodernější techniky lepení, nanášení vrstev a utěsňování. Společnost Robatech dodává výkonné systémy pro odpovídající materiály a procesy, např.:

  • upevňovací prvky
  • nanášení fólií
  • potahování profilů
  • izolace podlahy
  • přepravní ochrana
  • nanášení vrstvy na zadní stranu
  • výroba matrací

Výrobky Robatech přesvědčí přesností nanášení i při vysokých rychlostech, vysokou spolehlivostí a energeticky efektivní konstrukcí. To přináší významné úspory lepidla, materiálu a přírodních zdrojů.