Opravy vad dřeva

Vadná místa, jako díry po suku, smolníky, trhliny a další defekty v dřevěných deskách je obvykle třeba během technologického postupu výroby parket, panelu, oken, masivních a vrstvených desek nebo profilového dřeva nějak opravit.

Kaletech má přešení pro opravu povrchu prken zařízení přizpůsobené pro vstřikování za horka, takže opravy prakticky nejsou vidět. Vadné místo se naplní termoplastickou hmotou, která ulpí velmi silně, nesmršťuje se, rychle ztuhne a má barvu odpovídající základnímu materiálu. Opravený kus dřeva může být dále opracován broušením, frézováním nebo opatřen nátěrem během několika minut.

Systémy Robatech jsou charakteristické

 • Krátkým časem pro plnění – nastavení správné vzdálenosti a vhodné pro broušení
 • Plněním, nastavením a broušením bezprostředně po sobě
 • Není nutné uskladňovat polotovary
 • Překonáním jakýchkoliv ručních aplikací
 • Prací s jedno komponentním materiálem
 • Neznečišťováním přilehlých ploch
 • Nízkou spotřebou plniva
 • Nízkým znečištěním
 • Malým opotřebením brusných pásů

Zařízení pro opravy vad v masivním dřevě WRS

 • Ergonomická práce bez únavy operátora
 • Okamžité ztuhnutí a příprava pro broušení
 • Vysokotlaký vstřik pro max. ukotvení hmoty ve dřevě
 • Lepší plnění a snížená spotřeba ve srovnání s ruční aplikací
 • Plnicí hmota je dostupná v různobarevných odstínech