Tavicí zařízení se zásobníkem pro reaktivní lepidlo

Kaletech s.r.o. přináší rozsáhlý program tavicích jednotek Robatech s nádrží pro reaktivní PUR lepidla a těsnicí hmoty.

Výhody pro Vás:

 • Velmi spolehlivá a osvědčená technologie
 • Vhodné pro použití v nejrůznějších průmyslových odvětvích
 • Nízké náklady na údržbu a na životní cyklus
 • Modulární, rozšířitelné a zpětně kompatibilní se systémy Robatech
 • Snadno se učí a obsluhuje, minimální nároky na školení
 • Integrované řídicí a kontrolní systémy nanášení
 • Švýcarská kvalita

Tavicí jednotka RobaPUR 2 MOD je určena pro zpracování různých tavných lepidel ve formě svíček, granulátu nebo polštářků. Speciálně navržená jednotka pro tavení podle potřeby (Melt-on-Demand) je vhodná pro zpracování téměř všech standardních PUR lepidel, stejně jako tavných lepidel PSA, EVA a APAO.

Celkový design zařízení RobaPUR 2 MOD je navržen za účelem flexibilní výroby s krátkou dobou přenastavení. Změnu mezi reaktivním a termoplastickým lepidlem nebo změnu barev lze provést rychle a snadno – bez větších nákladů na čištění. Inovativní koncept zásobníku a tavné mříže umožňuje podstatné zvýšení tavného výkonu až na 10 kg/h. V závislosti na výběru čerpadla dosahuje tavicí jednotka dopravního výkonu 9–12 kg/h, u velmi dynamických procesů (použití SpineCoat, lepení pomocí malých pojiv 200–2000 T/h) krátkodobě až 50 kg/h.

 • Technologie Melt-on-Demand (MOD) zaručuje komplexní ochranu přilnavých vlastností roztaveného materiálu.
 • Zpracování většiny běžně dostupných tavných PUR lepidel bez dodatečného ochranného plynu a aktivního chlazení.
 • Viskozity lepidla (podle varianty a typu čerpadla): 500–120 000 mPas
 • Lepidla s inlinerem nebo bez něj
 • Samokalibrační hladinový snímač pro přesné sledování hladiny
 • Následné tepelné oddělení topných zón a zásobník pro vysokou provozní bezpečnost
 • Nepřilnavá vrstva pro omezenou a rychlou výměnu lepidla se změněnou barvou (aplikace PUR, dřevozpracující průmysl)
 • Standardní grafický panel TRM pro ovládání nezávislé na jazycích
 • Integrovaný řídicí systém nanášení AS IK 40 nebo AS IK 10

Jednotka RobaPUR 2 MOD je k dispozici ve třech verzích s rozdílnými konfiguracemi čerpadel. Tím se tavicí jednotka optimálně přizpůsobí specifickým požadavkům zákazníků a procesů.

Zásobník s 1 svíčkou

Pro jednoduché použití s nízkým průtokem lepidla je vhodný zásobník s 1 svíčkou.

 • Zásobník s jednou svíčkou o hmotnosti 2–2,5 kg.
 • Plnění nádržky: čerpadlo typu gerotor GPR 12, max. 9 kg/h, viskozity od 2 500 do 120 000 mPas
 • Nanášení tryskou: zubové čerpadlo ZPR 12, max. 12 kg/h, viskozity od 500 do 120 000 mPas
 • Pro lepidla bez inlineru

Zásobník se 2 svíčkami

Pro použití s vysokým průtokem lepidla se doporučuje zásobník se 2 svíčkami. Ve srovnání se zásobníkem s 1 svíčkou jsou intervaly doplňování výrazně nižší a při zvýšené výrobě dojde díky vyššímu plnění zásobníku ke zlepšení výkonnosti procesu.

Zásobník s 1 svíčkou a lisem

Pro velmi dynamické procesy je k dispozici zásobník s 1 svíčkou a lisem. Byl vyvinut speciálně pro použití v taktované PUR aplikaci v rámci knihařského průmyslu.

 • Zásobník s jednou svíčkou o hmotnosti 2–2,5 kg.
 • Plnění nádržky: čerpadlo typu gerotor GPR 12, max. 9 kg/h, viskozity od 2 500 do 120 000 mPas
 • Nanášení PUR lepidla tryskou u vazeb knih: zubové čerpadlo ZP3 S, max. 50 kg/h, viskozity od 500 do 10 000 mPas
 • Pro tavná PUR lepidla s inlinerem

Díky vysokému tavnému výkonu a rozdílným konfiguracím lze zařízení RobaPUR 2 MOD použít v různých odvětvích a procesech:

 • Obalový průmysl ISC 200
 • Grafický průmysl ISC 300
 • Textilní průmysl ISC 590
 • Dřevozpracující průmysl ISC 690
 • Odvětví dodávek ve stavebnictví ISC 790
 • Automobilový průmysl ISC 820

Typické oblasti použití zařízení RobaPUR 2 MOD jsou plnění nádržky, manuální nanášení ruční pistolí i nanášení housenek nebo na plochu pomocí tryskových systémů.

RobaPUR 20 MOD je speciální přístroj pro šetrné tavení PUR lepidel hotmelt.

RobaPUR 20 MOD je speciální přístroj pro šetrné tavení PUR lepidel hotmelt. Tento vzduchotěsně uzavřený systém udržuje lepidlo v perfektním stavu. Při minimální změně viskozity se rovněž zabraňuje vytvrzování vlhkostí v nádrži a také úniku škodlivých par.
Přístroj se hodí speciálně pro nekonstantní provozní podmínky s přestávkami při změně formátu nebo výrobku.

 • Zpracování bloků lepidla z 20litrových sudů s inlinerem nebo bez
 • Až dvě přesná zubová čerpadla pro volumetrické podávání
 • Doplňování bez přerušení výroby
 • Aktivně chlazená tavicí mříž

Tavicí jednotka RobaPUR 35 MOD SpineCoat je konstruována speciálně pro tavení a podávání reaktivních polyuretanových tavných lepidel.

Tavicí jednotka RobaPUR 35 MOD SpineCoat je koncipována pro použití v knihvazačských linkách ve spojení s plošnou tryskou SpineCoat. Při podávání lepidla se používá zubové čerpadlo ve spojení s vysoce dynamickým servopohonem. Tato technologie zaručuje přesné řízení množství po celé délce aplikace.

 • Technologie Melt-on-Demand (MOD) pro šetrné zpracování lepidla
 • Aktivní chlazení tavné mříže
 • Aktivní příprava suchého vzduchu
 • Snadná obsluha
 • Integrované řízení nanášení a množství
 • Viskozita lepidla: 1 000 až 12 000 mPas
 • Podávací čerpadlo: Zubové čerpadlo ZP 3 S

MultiMelt je mnohostranně použitelná tavicí jednotka, které se hodí prakticky pro všechna tavná lepidla z EVA, PSA a APAO.

Konstrukce se snadno čistí a kromě toho je optimalizována pro zpracování PUR lepidel.

 • Provedení s jedním nebo dvěma přesnými zubovými čerpadly
 • Uživatelsky přívětivá, snadný přístup
 • Energeticky efektivní konstrukce
 • Krátké přestavovací časy
 • MultiMelt Buffer

Tato jednotka MultiMelt se může používat ve spojení se sudovou tavicí jednotkou nebo jinou předtavicí jednotkou jako vyrovnávací nádrž, aby se eliminovaly prostoje při výměně sudu.

 • Objem: 40 litrů

RobaPress je tavicí jednotka pro plnění nádržky PUR lepidel hotmelt.

PUR lepidlo se zpracovává ve 2kg nebo 3kg baleních a po naplnění se roztaví bez přístupu vzduchu, šetrně a v závislosti na potřebě. Přitom nevznikají žádná zbytková množství.

RobaPress se hodí jako předtavicí jednotka speciálně pro stroje na olepování hran, knihvazačské systémy a další systémy nanášení PUR lepidel pomocí válce.

 • Žádné propalování díky integrované brzdě
 • Dobrá přístupnost pro snadné plnění a údržbu