Sudová tavicí zařízení

Kaletech s.r.o. přináší sudová tavicí zařízení Robatech. Taví a čerpají nejrůznější termoplastická lepidla ze sudů o objemu 20, 50 nebo 200 litrů. Různé tvary topných desek umožňují dosažení různých topných výkonů pro tavení s malým zbytkovým množstvím v sudu.

Různé varianty čerpadel a pohonů zaručují vysoce přesné dopravní množství pro dávkování a přesné nanášení.

S integrovaným řídicím systémem přístroje mohou být dva přístroje propojeny do sítě. Doplňkové řídicí komponenty zajišťují bezproblémový provoz až čtyř přístrojů podle potřeby.


Sudové tavicí zařízení pro 200litrové sudy

RobaDrum 200 se výborně hodí pro tavení s velkým průtokem lepidla. Sudová tavicí jednotka je určena ke zpracování a dodávce termoplastických lepidel, tavných lepidel PUR nebo těsnicích hmot v různých výrobních procesech.

 • Jedna z nejvyšších rychlostí tavení na trhu
 • Topná deska optimalizovaná na zbytkové množství
 • Vyšší čerpací výkon (zubové čerpadlo)
 • Nákladově efektivní
 • Bezpečnost: Obouruční spouštění
 • Obsluha: RobaVis, InfoPlus

Sudové tavicí zařízení pro 20 litrové sudy

Zařízení Robamelt RMC 20 je určeno pro průmyslové zpracování a dopravu termoplastických a reaktivních tavných lepidel i těsnicích hmot z nádob o objemu 20 l. Lepidlo lze na základě jednotlivých procesů roztavit podle potřeby (Melt-on-Demand). Zařízení Robamelt RMC 20 se kvůli malému množství lepidla a krytu tavných desek doporučuje při občasném provozu.
Obě varianty tavné desky (hladká a žebrovaná) jsou optimalizovány pro co nejmenší zbytky. Nepřilnavá vrstva tavné desky usnadňuje čištění a snižuje náklady na údržbu.

 • Modulárnější a kompaktnější konstrukce pro účely snadné integrace
 • Viskozity lepidla: 100 až 100 000 mPas
 • Bezpečný provozní režim díky ochrannému krytu
 • Přesná zubová čerpadla zajišťují přesnost dávkování a potřebný dopravní tlak
 • Provzdušňovací a odvzdušňovací ventily usnadňují provoz
 • Přetlakový ventil omezuje maximální tlak systému.
 • Přehledná řídicí jednotka určená k ovládání a programování

Typy topných desek:

 • Žebrovaná deska: vyšší tavný výkon, více zbytků
 • Hladká deska: nižší tavný výkon, méně zbytků