Příslušenství

Produkty ideálně optimalizované pro udržitelné a bezpečné nanášení lepidla.

Pro zvýšení efektivity při zpracování tavného lepidla nabízí společnost Robatech optimalizovanou paletu produktů. Funkční příslušenství podporuje nanášení lepidla s optimalizovanou spotřebou a energiemi a zvyšuje bezpečnost obsluhy i provozu.


GranulateContainer slouží k uskladnění a automatickému podávání termoplastických lepidel ve formě granulátu.

 • Volitelné: Funkce Jumper pro uvolňování granulátu
 • Optimální uskladnění
 • Žádné znečištění
 • Ochrana proti UV záření
 • Plexisklový kryt pro vizuální kontrolu hladiny

RobaFeed 3 – ještě větší bezpečnost a účinnost automatického plnění

Automatický plnicí systém RobaFeed 3 plní zásobník lepidla tavicího zařízení ze samostatného kontejneru nebo nádoby s granulátem. Systém je řízený měřením množství lepidla v tanku. Jakmile množství lepidla klesne pod nastavenou minimální úroveň, automaticky se spustí doplnění lepidla. Tím je zaručen spolehlivý nános lepidla a je zamezeno běhu tavící jednotky naprázdno.

Průběžným doplňováním je zaručeno stálé množství nataveného lepidla. Šetrná příprava lepidla v závislosti na jeho spotřebě navíc snižuje riziko popálenin o otevřený zásobník a ucpání trysek. Díky otvíracímu víku zásobníku je zaručena snadná a rychlá údržba a v případě poruchy je možné ruční plnění.

Výhody RobaFeed 3 v kostce

 • Vyšší bezpečnost pro obsluhu a vyšší efektivitu
 • Vzduchový filtr odstraňuje výpary lepidla
 • Neustále doplňování i malého množství - stálá teplota lepidla
 • Nedochází k přeplňování zásobníku
 • Plnění bez znečištění nebo hrudkovatění lepidla
 • Víko zásobníku se dá v případě údržby nebo poruchy otevřít
 • Malá spotřeba vzduchu

Vyšší bezpečnost pro obsluhu

Automatické plnění minimalizuje riziko popálení obsluhy. Volitelně dodávaný zámek brání jako dodatečná ochrana otevření tanku nepovolanými pracovníky. Vzduchový filtr u víka zásobníku čistí vznikající výpary lepidla a dá se snadno vyměňovat.

Doprava granulátu

Sací hubice je umístěna v kontejneru s granulátem. Zabudovaná Venturiho tryska s vibrátorem vytváří podtlak, čímž se granulát nasává a přepravuje dál. Volitelný zásobník GranulateContainer (s funkcí Jumper nebo bez ní) napomáhá čistému skladování a efektivní přepravě granulátu.

GlueSaver je ideální řešení Plug & Play pro efektivní úsporu lepidla.

GlueSaver je přídavný přístroj, který rozděluje průběžnou housenku lepidla hotmelt na krátké úseky. Nanášené množství lepidla se tak optimalizuje na potřebnou míru. Při typických aplikacích zavírání kartonů přístroj GlueSaver připojuje výstupní signál PLC k elektromagnetickému ventilu aplikační hlavy hotmelt. Uživatel může bez nutnosti dalšího programování různých vzorů nanášení nanášet hotmelt způsobem šetřícím přírodní zdroje.

 • Kompatibilní s aplikační hlavou SX Diamond
 • 36 předprogramovaných vzorů nanášení
 • Současné řízení dvou aplikačních hlav (volitelně)
 • Bezpečné zavírání kartonů

Ochrana proti dotyku ConnectorCover kryje šroubové spoje mezi přístrojem a vyhřívanou hadicí, případně mezi vyhřívanou hadicí a aplikační hlavou a garantuje bezpečnou a energeticky optimalizovanou výrobu.

Kryty ConnectorCover (z řady GreenLine) chrání obsluhu před popálením při dotyku a omezují vyzařování tepla v místech spojů.

 • Hodí se pro vyhřívané hadice sérií NW6 a NW8.
 • Provedení: Rovné 0º, v úhlu 45º, v úhlu 90º.

Infračervený snímač je vysoce efektivní výrobek pro monitorování nanášení tavného lepidla.

 • Reaguje na vyzařované teplo a dodává odpovídající analogový signál do ovládací jednotky vzoru nanášení.
 • Kompatibilní se všemi řídicími systémy vzoru nanášení, které mají označení „AK“

Držák hadic EasyFix prodlužuje životnost vyhřívaných hadic

Držák hadic Easyfix prodlužuje životnost vyhřívaných hadic na lepidlo na maximum a snižuje tak provozní prostoje. Díky tomuto jednoduchému způsobu vedení hadic jsou hadice a kabely dál od země a jsou tak chráněny před přiskřípnutím a ohnutím.

EasyFix se vyrábí ve dvou různých velikostech tak, aby bylo zaručeno optimální upevnění nejběžnějších vyhřívaných hadic o průměru 6, 8 a 13. Držáky hadic se upevňují pomocí šroubu M6 nebo závěsu. Dvě nebo více vyhřívaných hadic je možné spojit spojkou a díky jejich oddělení držákem jsou chráněny před přehřátím.

Výhody EasyFix v kostce

 • Prodlužuje životnost vyhřívaných hadic na lepidlo a snižuje náklady na náhradní díly – nedochází k přiskřípnutí a ohnutí
 • Při upevnění více vyhřívaných hadic vedle sebe chrání před přehřátím a minimalizuje tak zuhelnatění lepidla a ucpání trysek
 • Konstantní teplota hadice pro kvalitní nanášení lepidla
 • Zvyšuje produktivitu díky menšímu počtu poruch
 • Zahrnuje také vedení kabelu pro solenoidní ventil, kabel a pneumatických hadic
 • Zvyšuje provozní bezpečnost
 • Díky flexibilní konstrukci se hodí pro prakticky jakoukoli aplikaci a pracovní prostředí