Čerpadla

Společnost Robatech vyrábí perfektně sladěný program modulárně použitelných podávacích čerpadel.

V závislosti na aplikaci a typu lepidla se používají pístová, přesná zubová nebo gerotorová čerpadla.


Dvojčinná pístová čerpadla Robatech mají dlouhou životnost a hodí se zejména k přerušovanému nanášení lepidla.

Vedle standardního pístového čerpadla KPC12 (1:12) pro obvyklé aplikace klížení nabízí společnost Robatech v modelech KPC5 a KPC16 dva další typy pro speciální požadavky při nanášení lepidla.

  • Použití stejných čerpadel ve všech tavicích jednotkách Concept
  • Rychlé elektronicky řízené přepínání

Zubová čerpadla Robatech jsou robustní a mají dlouhou životnost. Díky svému provedení zaručují přesné volumetrické podávání nejrůznějších lepidel.

Zubová čerpadla mohou vytvářet velmi vysoký tlak, který je velmi důležitý při plošném nánosu. V závislosti na variantě pohonu jsou systémy zubových čerpadel Robatech velmi dynamické. Optimální řídicí systémy tlaku zabraňují nadměrnému průtoku při nanášení lepidla. Řídicí systémy množství automaticky regulují otáčky v závislosti na rychlosti stroje.

  • 6 variant s různým dopravním množstvím
  • Použití stejných čerpadel v různých tavicích jednotkách
  • Řízení všech procesů v uživatelsky přívětivém ovládacím rozhraní TRM nebo RobaVis

Gerotorové čerpadlo je zubové čerpadlo, které je díky své úmyslně jednoduché konstrukci určeno pro nižší tlaky.

Gerotorová čerpadla jsou méně citlivá na používaná lepidla. V mnoha aplikacích s nižší přesností podávání tento typ čerpadla úplně stačí ke splnění požadovaných cílů.

  • Dopravní výkon: až 12 kg/h
  • Stálé nebo variabilní čerpací otáčky
  • Omezené použití u abrazivních tavných lepidel EVA
  • Řízení všech procesů na uživatelsky přívětivém ovládacím rozhraní TRM nebo RobaVis

Společnost Robatech vyrábí speciální dávkovací systémy pro přesné řízení průtoku kapaliny k nanášecím elementům, které jsou namontovány na ramenech robotů.

Tento dávkovací systém se kromě jiného často používá v automobilovém průmyslu. Blok několika čerpadel se volitelně dodává vybavený dvěma, čtyřmi nebo šesti čerpadly. Pístová dávkovací jednotka systému je určena k podávání větších objemů a nanášení tmelů při extrémním tlaku (až 280 bar).