Příslušenství

Spolehlivé systémy pro kontrolu procesů lepení za studena a kontrola kvality.


RobaScan 3D je inovativní systém pro monitorování procesů lepení za studena.

Používá vysoce výkonný laserový skener, který s velkou přesností detekuje všechny nerovnoměrnosti nánosu lepidla. Když nastane chyba, spustí RobaScan 3D chybové hlášení. Systematická eliminace zdánlivých chyb zároveň omezuje zbytečnou zmetkovitost, která by snižovala produktivitu.

  • Aditiva nejsou nutná, monitorování probíhá bezkontaktně
  • Kompatibilní s řídicími systémy nanášení AS AK a systémy SPS (digitální výstup)
  • Automatické nastavování umožňuje kolísání výšky
  • Zvládá i monitorování nepravidelných povrchů

Luminiscenční snímač je spolehlivé zařízení pro kontrolu kvality při lepení za studena.

Tento výrobek detekuje neviditelné luminofory, které se přimíchávají do lepidla před nanesením.

  • Spolehlivá detekce chyb: Snímač reaguje na odražené fluorescenční světlo
  • Kompatibilní s řídicími systémy nanášení AS 50 AK a AS 60 AK
  • Vhodné pro lepení za studena

Regulátor tlaku materiálu pro systémy pro lepení za studena zvyšuje jak přesnost, tak i bezpečnost při monitorování a řízení tlaku lepidla.

  • Zaručuje konstantní množství lepidla při variabilní rychlosti výroby
  • Kompatibilní se všemi pístovými čerpadly Robatech a technikami podávání lepidla
  • Dvě provedení: DK 6 – regulace tlaku do6 bar / DK 25 – regulace tlaku do 25 bar