Řízení a kontroly

Společnost Robatech nabízí nejmodernější řídicí systémy nanášení, které zaručují maximální bezpečnost výroby.

Ve spojení s naším vysoce výkonným softwarem pro monitoring dat InfoPlus a RobaPar nabízejí naše řešení vynikající možnosti řízení jakéhokoliv procesu lepení.

 • Modulární koncepce pro individuální řízení až 8 aplikačních hlav
 • Vhodné pro vysoké rychlosti výroby až do 1 250 m/min
 • Zvýšení kapacity dosavadních zařízení
 • Optimalizace zařízení pro konkrétní proces
 • Omezení spotřeby lepidla
 • Propojení s RobaVis (hostitelský počítač) prostřednictvím InfoPlus (software pro provozní data) a RobaPar (zabezpečení dat)
 • Kompatibilní díky architektuře otevřených systémů
 • Vizualizace produktu pomocí RobaVis
 • RobaVis je integrovatelný do hostitelského počítače
 • Integrované a externí řídicí systémy
 • Řídicí systémy nanášení jako standalone nebo i přes LAN

Řídicí systémy nanášení konstrukční řady AS IK jsou integrované přímo v tavné jednotce.

AS IK 40

 • Více než 70 vzorových programů nanášení
 • 4 vstupy Trigger Input (světelné snímače atd.)
 • Řízení až 8 aplikačních hlav
 • Rychlost výroby až 300 m/min
 • Doporučená rychlost: až 150 m/min

AS IK 10

 • Více než 70 vzorových programů nanášení (s RobaVis neomezený počet)
 • 2 vstupy Trigger Input (světelné snímače atd.)
 • Až 2 výstupy pro aplikační hlavy
 • Rychlost výroby až 300 m/min
 • Doporučená rychlost až 60 m/min

U konstrukční řady AS se jedná o univerzální standalone řídicí systémy nanášení pro tavné lepidlo a lepidlo nanášené za studena.

Intuitivní ovládací plocha umožňuje provádět rychlá nastavení a efektivně řídit procesy. Vzory nanášení se ukládají pro účely pozdějšího použití. Pro optimalizaci spotřeby lepidla se používá režim stehování.

AS 30

AS 30 je univerzální řídicí systém nanášení pro tavné lepidlo a lepidlo nanášené za studena, který může řídit až čtyři aplikační hlavy při rychlosti až 400 m/min.

 • Více než 90 vzorových programů nanášení (s RobaVis neomezený počet)
 • 2 vstupy Trigger Input (světelné snímače atd.)
 • Až 4 výstupy pro aplikační hlavy
 • Rychlost výroby až 400 m/min
 • Doporučená rychlost až 300 m/min
 • Vhodné pro elektrické aplikační hlavy ECX pro nanášení lepidla za studena

AS 50

AS 50 je univerzální řídicí systém nanášení pro tavné lepidlo a lepidlo nanášené za studena, který může řídit až čtyři aplikační hlavy při rychlosti až 1 250 m/min.

 • Více než 90 vzorových programů nanášení (s RobaVis neomezený počet)
 • 4 vstupy Trigger Input (světelné snímače atd.)
 • Až 4 výstupy pro aplikační hlavy
 • Rychlost výroby až 1 250 m/min
 • Doporučená rychlost až 600 m/min
 • Vhodné pro elektrické aplikační hlavy ECX pro nanášení lepidla za studena

AS 60

AS 60 je univerzální řídicí systém nanášení pro tavné lepidlo a lepidlo nanášené za studena, který může řídit až osm aplikačních hlav při rychlosti až 1 250 m/min.

 • Více než 90 vzorových programů nanášení (s RobaVis neomezený počet)
 • Počet vstupů Trigger Input (světelné snímače atd.): 2, 4, 6, 8
 • Až 8 výstupů pro aplikační hlavy
 • Rychlost výroby až 1 250 m/min
 • Doporučená rychlost až 600 m/min
 • Vhodné pro elektrické aplikační hlavy ECX pro nanášení lepidla za studena

U konstrukční řady AS AK se jedná o univerzální standalone řídicí systémy nanášení s kontrolou lepidla a detekcí chyb pro použití při tavném lepení i lepení za studena.

Část určená k řízení je shodná s AS 50. Systém kontroly nanášení AS 50 AK kontroluje přesnou polohu a objem housenky lepidla. Při kontrole tavného lepení a lepení za studena se používají odpovídající snímače, jako např. infračervené snímače nebo RobaScan 3D.

AS 50 AK

AS 50 AK je univerzální řídicí systém nanášení pro tavné lepidlo a lepidlo nanášené za studena, který může řídit až čtyři aplikační hlavy při rychlosti až 1 250 m/min.

 • Více než 90 vzorových programů nanášení
 • 4 vstupy Trigger Input (světelné snímače atd.)
 • Až 4 výstupy pro aplikační hlavy
 • Rychlost výroby až 1 250 m/min
 • Doporučená rychlost až 600 m/min
 • Vhodné pro aplikační hlavy ECX pro nanášení lepidla za studena
 • Kontrola nanášení až 8 housenek tavného lepidla a lepidla nanášeného za studena

AS 60 AK

AS 60 AK je univerzální řídicí systém nanášení pro tavné lepidlo a lepidlo nanášené za studena, který může řídit až osm aplikačních hlav při rychlosti až 1 250 m/min.

 • Více než 90 vzorových programů nanášení
 • Vstupy Trigger Input (světelné snímače atd.): 2,4,6,8
 • Až 8 výstupů pro aplikační hlavy
 • Rychlost výroby až 1 250 m/min
 • Doporučená rychlost až 600 m/min
 • Vhodné pro aplikační hlavy ECX pro nanášení lepidla za studena
 • Kontrola nanášení až 8 housenek tavného lepidla a lepidla nanášeného za studena

Řízení nánosu (volitelné) se hodí pro aplikace nanášení vrstev, u nichž se často mění šířka a/nebo hmotnost nánosu.

S řízením nánosu se při změně formátu automaticky nastavují otáčky čerpadla.

 • Zvýšení kapacity stávajících zařízení
 • Specifická optimalizace zařízení podle konkrétního procesu
 • Dávkování spotřeby lepidla