Ovládání

Společnost Robatech nabízí optimálně naladěný systém pro centralizované řízení přístrojů.

Inovativní řídicí systémy vám umožní vždy flexibilně a intuitivně kontrolovat infrastrukturu prostřednictvím notebooku, hostitelského počítače nebo přímo na přístroji.


Nová intuitivní grafická ovládací plocha.

S novou grafickou ovládací plochou lze intuitivně řídit i složité systémy.

 • Přehled zakázek s vizualizací konečných výrobků
 • Nastavení teplot
 • Řízení kompatibilních koncových přístrojů Robatech
 • Vytváření vzoru nanášení
 • Vedlejší funkce – např. výměna dat

RobaVis PC je software pro instalace systémů na bázi Windows®.

Toto řešení umožňuje řízení přístrojů Robatech jedním PC nebo notebookem.

 • Zajišťuje diagnostiku systému a záložní kopie
 • Může se používat k aktualizaci softwaru
 • Kompatibilní s Windows® CE/XP/Windows 7 (vyžaduje .NET 2.0 nebo vyšší)
 • Připojení přes Ethernet/RS-232
 • Analýza záložních dat
 • Diagnostika systému
 • Aktualizace softwaru

RobaVis Host je shareware speciálně vyvinutý pro účely OEM.

Toto řešení nabízí obsluze výhody centralizovaného ovládání (HOST) přístrojů Robatech.

 • Uživatelsky přívětivé HMI
 • Centralizovaná obsluha
 • Použití a šíření uvnitř vašeho podniku je bezplatné

InfoPlus trvale zaznamenává data nanášení lepidla. Z nich se vytváří kniha záznamů, provádí se výpočet dat spotřeby a generují se sdělení pro preventivní údržbu.

Slouží také jako databáze kontaktů a náhradních dílů. Vyhodnocení a zobrazení jsou přizpůsobeny normě Weihenstephaner Standard.

 • Snadný přístup k systémovým datům
 • Centrální informační systém
 • Podpora obsluhy
 • Podpora servisu
 • Preventivní údržba
 • Potřeba menšího množství dokumentace
 • Přímé kontaktní informace
 • Informace k náhradním dílům

TRM je standardní grafické ovládací rozhraní

TRM je standardní grafické ovládací rozhraní pro ovládání tavicích jednotek a řídicích systémů nanášení napříč všemi jazyky.

 • Ovládání pomocí symbolů nezávisle na jazycích
 • Schématické zobrazení
 • Stavová a chybová hlášení
 • Blokování ovládání

PLC (řízení programovatelné z paměti)

Řízení programovatelné z paměti je přístroj, který se používá k řízení nebo regulaci stroje nebo zařízení a je naprogramován na digitální bázi.

 • Vhodné pro komplexní úkoly
 • Modulární konstrukce
 • Nízká spotřeba elektrického proudu
 • Nulové opotřebení