Integrace

Společnost Robatech vede pravidelné pohovory s OEM, aby se zajistila nejen maximální míra kompatibility našich výrobků s hostitelskými řídicími systémy, ale také optimální kompatibilita směrem vpřed a zpět. Nové výrobky lze ve velké míře integrovat do stávajících systémů.

Inovativním jádrem systému Robatech je elektronika ICS – „integrovaný řídicí systém“. Jedná se o standardizovaný elektronický modul, který se používá ve většině nových výrobků Robatech, včetně řídicích systémů nanášení a tavicích jednotek. ICS nabízí velké množství klíčových funkcí jako např. regulaci teploty ve všech oblastech ohřevu, u čerpadel a při nanášení lepidla ve všech aplikacích tavného lepení.

ICS lze připojit přes standardní komunikační rozhraní jako PROFIBUS nebo sběrnice CAN. Úlohy lze řídit lokálně, takže se omezuje zatížení hostitelského systému. Více vstupů a výstupů usnadňuje integraci a výměnu dat.

Tento modulární „mozek Robatech“ nabízí zákazníkovi výhody rozhodující při konkurenci – např. snížení nákladů, omezení nároků na údržbu nebo vyšší dostupnost dílů.


Většinu přístrojů Robatech lze připojit přes Ethernet.

Výměna dat s přístrojem probíhá v síťovém protokolu UDP/IP a podle ethernetového standardu IEEE 802.3 prostřednictvím SNMP.

Otevřený sběrnicový systém PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP je otevřený sběrnicový systém, který je schopen jak přístroje pro tavné lepení s elektronikou ICS, tak i odpovídající řídicí systémy nanášení připojit k síti a zajistit jejich komunikaci s nejmodernějšími řídicími systémy SPS.

Rozhraní sběrnice CAN na přístrojích Robatech pro nanášení disperzních lepidel na bázi vody umožňuje výměnu dat s externími řídicími systémy.

Může tak probíhat výměna dat přístroje s nejmodernějšími systémy SPS a lze vytvářet sítě.

Různé přístroje Robatech jsou vybaveny sériovým rozhraním RS-232, kde výměna dat probíhá se standardním síťovým protokolem SLIP.

Přístroj může být řízen prostřednictvím protokolu SNMP.

Přístroje Robatech podporují integraci a řízení hostitelských strojů přes protokoly SNMP (Simple Network Monitoring Protocol – jednoduchý protokol správy sítě).

Nejnovější generace přístrojů se připojuje přes rozhraní USB nebo RS-232.

RobaPar je software na bázi Windows®, který zjednodušuje konfiguraci přístrojů Robatech, např. u tavných jednotek s nádrží a aplikačních hlav.

Toto řešení se používá k řízení a kontrole obecných nastavení a preferovaných elementů, jako jsou např. oblasti vyhřívání, podávací jednotky granulátu, zubová čerpadla atd.

  • Jednoduché zpracování, změny a ukládání datových sad
  • Pohodlné stahování a zpracování nastavení na PC.
  • Připojení přístrojů Robatech přes RS-232 nebo Ethernet
  • Pravidelné aktualizace pro práci na vždy nejnovější verzi Windows®.